Важна информация относно сливане на групи в ДГ

Във връзка с писмо № 9105-225/03.07.2020 г. на МОН, с вх. № РУО1-16707/03.07.2020 г. предоставям на Вашето внимание промени във въведените мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.:

Когато в детската градина има две групи, в които посещаемостта на децата е под 8 /осем/ в продължение на една работна седмица и няма постъпили заявления от други родители за подновяване на присъствието на децата им в детската градина, е допустимо групите да бъдат слети в една.