РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 01.09.2023г от 17:00ч. в сградата на ул. Кукуш ще се проведе родителска среща за родителите на всички деца посещаващи ДГ № 52 “Илинденче”- филиал