С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 06.11.2023г. от 12:30 в сградата на ул. Пловдив 25 ще заседава комисия за конкурс по документи за ДОД  “Двигателни дейности с кинезитерапевтична насоченост в спортно-туристическата анимация в предучилищна възраст”