График родителски срещи през м. СЕПТЕМВРИ

На 14.09.2022г от 17:30 ще се проведе родителска среща в яслена група “Мечо Пух”, както  и за децата в  група “Бонбони” – сградата на ул. “Кукуш”

На 15.09.2022г. от 17:30 ще се проведе родителска среща за децата от група ” Звездичка” и група “Смехурани” – сградата на ул. “Пловдив”25

На 16.09.2022г. от 17:30 ще се проведе родителска среща за децата от група “Слънчице” и група “Калинка” – сградата на ул. “Кукуш”