Ден на безопасността на движение по пътищата

На 29.06.2022г. в ДГ “Илинденче ” се проведе инициатива по „Безопасност на движението по пътищата”, като основен акцент бе поставен върху безопасността на пътя и спазване на правилата от пешеходците при преминаване на пътното платно. Особено внимание се обърна на децата от предучилищните групи, които отиват на училище.