“Аз пресичам безопасно”- наученото се преобрази в рисунки.

Децата от група от 4 та ПГ “Бонбони”, под ръководството на Виолета Пашова подготвиха изложба на тема “Аз пресичам безопасно”.