Вкусен и здравословен ден!

Г-жа Попова научи децата от 4 та ПГ “Звездичка” да правят вкусни, здравословни и естетически оформени сандвичи.