Засадихме 20 дървета.

Късна есен. Днес засадихме 20 дървета в двора на 52 ДГ “Илинденче” – сграда “Кукуш”№1, които бяха предоставени от Столична община по проект.