Съобщение от ръководството на ДГ! Който реши да доведе детето си на ДГ, задължително два дни преди това да уведоми учителките на съответната група!

Вашият коментар

Име *
Имейл *
Интернет страница