Скаутско училище

На 24.10.2017  52 ДГ “Илинденче” организира за своите възпитаници еднодневно скаутско училище.Scan1