Проекти, реализирани в 52 ОДЗ

„Енергийна ефективност и екология в детската градина“

Проект на  ISTA България с партньори „Икона комюникейшънс груп“ и театър „Еко сцена 21 век“- финализиране на 13.12.2011г.

Децата придобиха познания и компетентностиза опазване на околната среда и енергийна ефективност

„Обичам България и аз участвам – ДГ № 52 „Илинденче“

от Национална кампания „За чиста околна среда“ на стойност 5000лв. финансиран от МОСВ-ПУДООС. Средствата бяха използвани от колектива но детското заведение за благоустрояването на двора на основната сграда. Реализирани бяха много мероприятия, част от които са:монтиране на градински пеики и чешма в двора;закупуване на компостер и кошчета за разделно събиране на отпадъци; косачка пръскачки и др. Бе подменена част от земята и целият двор бе затревен и залесен с много рози и декоративна растителност.

„Интегриране на деца с увреждания от дом за деца без родители“

с подкрепата на РИО на МОМН ;  финландското посолство и партньор дом за деца без родителски грижи „СВ Параскева“ – начало м. октомври 2011г.

Проект „Училищен плод“

От 2012г. ДГ № 52 „Илинденче“ успешно реализира Проекти по Европейска Схема “Училищен плод”, а от 20015 и „Училищно мляко“.

Цяла година малчуганите хрупат междинна закуска от подбрани плодове и зеленчуци.

Проектите са  финансирани от Държавен фонд „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните.