прием

Яслени групи-                от 1.6г. до 3г.

І група-                           от 3 г. до 4 г.

ІІ група-                          от 4 г. до 5 г.

ІІІгрупа-                         от 5 г. до 6 г.

Подготвителна група      от 6 г. до7 г.

Класиране и записване през ИСОДГ при наличие на свободни места.

Допълнителна информация можете да намерите в Информационна система за обслужване на детските заведения – ДГ № 52 „Илинденче” за основната сграда и в Информационна система за обслужване на детските заведения – ДГ № 52 „Илинденче-филиал ”за сградата на ул. „Кукуш”