График родителски срещи през м. СЕПТЕМВРИ

На 14.09.2022г от 17:30 ще се проведе родителска среща в яслена група “Мечо Пух”, както  и за децата в  група “Бонбони” – сградата на ул. “Кукуш”

На 15.09.2022г. от 17:30 ще се проведе родителска среща за децата от група ” Звездичка” и група “Смехурани” – сградата на ул. “Пловдив”25

На 16.09.2022г. от 17:30 ще се проведе родителска среща за децата от група “Слънчице” и група “Калинка” – сградата на ул. “Кукуш”

 

Ден на безопасността на движение по пътищата

На 29.06.2022г. в ДГ “Илинденче ” се проведе инициатива по „Безопасност на движението по пътищата”, като основен акцент бе поставен върху безопасността на пътя и спазване на правилата от пешеходците при преминаване на пътното платно. Особено внимание се обърна на децата от предучилищните групи, които отиват на училище.