“Пътят на хляба” – Копривщица – 21.10.2019г.

На 21 октомври посетихме “Хлебна къща” в град Копривщица. Децата от 52 ДГ “Илинденче” научиха по достъпен начин как се е месил хляб в миналото. Имаше много игри и забавления с брашно и тесто. Всяко дете си тръгна с омесена питка и хубава емоция от вълнуващия ден!

На 16.05. бяха връчени тържествено първите свидетелства на децата от двете 4 ПГ при ДГ “Илинденче”

В залата на кино “Освобождение”, съвместно с театър “Ариел” се състоя тържеството на двете четвърти групи по случай завършването на учебната година и изпращането им в първи клас. Имаше много игри, песни, танци, състезания и усмивки.