52 ДГ „Илинденче“

С грижа за децата, техните нужди и академичният им напредък.

Забавни игри

Разполагаме с богата материална база, която дава възможност за различни забавни и безопасни игри. Така децата се забавляват, а родителите са спокойни.

Занимания

52 ДГ „Илинденче“ е любимо място на децата, което осигурява емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище.

Музика и танци

Музиката има важно място в развитието на детето и затова предлагаме занимания по танци, изучаваме песни и се развиваме музикално.

Спорт

Предлагаме богато разнообразие в ежедневните занимания чрез спортни занимания и периодично организиране на екскурзии, ски и зелено училище.

Проекти, реализирани в 52 ДГ „Илинденче“

Вижте снимки на някои от проектите, реализирани в нашата детска градина.